Sudaki Kirleticiler Nelerdir ?

RENK, KOKU VE BULANIKLIK
İçme ve kullanma sularının istenmeyen vasıflarıdır. Analizlerde görünüş ve biçim olarak belirlenir. Havalandırma, dinlendirme, çöktürme ve filtre etme işlemleri ile giderilir. Sudaki bulanıklığın neden olduğu bir hastalık vb olmamasına rağmen; suların bulanık olması suda başka kirleticilerin olduğuna işarettir.
ASKIDA KATI MADDELER
Suda çözünmeyen maddeler olarak ifade edilir. Kullanım noktalarında birikintiler ve tıkanmalar oluşturur.
SERTLİK
Sert su kalsiyum, magnezyum veya ikisinin karışımını içeren jeolojik katmanlardan gelen sudur. Suyun içerdiği çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzları, suların sertliğini belirler. Suların sertliği, uygulamada yaygın olarak içerdikleri sertlik veren maddelerin CaCO3 cinsinden miktarı ile (yani mg/L CaCO3 olarak) belirlenir.

DEMİR
Suya renkli ve tortulu bir görüntü verir. Buhar kazanlarında tortunun temel kaynağıdır. Tekstil, deri ve kağıt sanayiinde sorunlar yaratır.Bunun dışında tüm kullanımlarda; tesisatta ve son kullanım noktalarında tıkanma, renk, koku gibi sorunlara neden olur.
SİLİS
Buhar kazanlarında ve soğutma kulelerinde silikat taşı yapar. Kazan suyunda biriken silikatların buharla taşınmasından buhar türbinlerinin kanatlarında birikinti oluşturarak, buhar türbinlerinde hasarlar oluşturur. Kazanlarda oluşan ısı kayıplarının başlıca nedenlerindendir.
pH DEĞERİ
pH suyun içerdiği hidrojen (H+) iyonlarının eksi logaritmasıdır.
Ham suyun pH'ını, çözünmüş olarak bulunan karbonat, bikarbonat ve karbondioksit belirler. Sularda istenen pH değeri kullanım noktasına göre 5,5 ile 8,5 arasında değişir.
İLETKENLİK
Suyun içerdiği çözünmüş iyonların miktarını belirler. Su saflaştıkça iletkenlik azalır. Birimi µS/cm ?dir. Özellikle; elektronik, cam, boyahane, akü, laboratuar vb. sektörlerde düşük iletkenliğe sahip sular istenmekte yada sular buna göre arıtılmaktadır.
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI MADDE
Suda çözünmüş tüm katıların toplamını gösterir ki, iletkenlik ile aralarında ½ ye yakın bir doğru orantı vardır.
ALKALİNİTE
Suyun içerdiği hidroksit, karbonat ve bikarbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol ftalein), M (metil oranj) alkaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun içerdiği hidroksit, karbonat, bikarbonat miktarı bulunur.