Agricultural Water Solutions

genaue und zuverlässige Ergebnisse in allen Fragen der landwirtschaftlichen Wasser bezogen

Der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft

Yapılan araştırmalara göre dünyadaki toplam su tüketiminin % 70’i sulamada kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 110 milyar ton kullanılabilir suyun % 75’i zırai amaçlı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda nüfusla birlikte gıda ihtiyacının da artacak olması, tarım alanında kullanılacak su ihtiyacını da artıracaktır.

Bilinçsizce ve ilkel yöntemlerle yapılan sulama, suyun fazla harcanmasının yanı sıra toprağın verimsizleşmesine de yol açmaktadır. Sulamada damlama metodunun yaygınlaşması hem gereksiz su kullanımını önleyecek hem de bitkiler için gereken suyu toprağa zarar vermeden sağlayacaktır. Toprağın tuzlanması İklimi sıcak, yağışı az bölgelerde tarımsal üretim ve verimi arttırmak amacıyla toprağa gelişigüzel verilen sular, içlerinde doğal olarak bulunan tuzu da toprağa aktarırlar. Bu su, aynı zamanda taban suyunu yükseltmek suretiyle toprak ve taban suyu içinde bulunan tuzları da yukarı doğru harekete geçirir. Sıcağın etkisiyle birlikte hızla buharlaşan su, bünyesinde taşıdığı tuzları toprak yüzeyinde bırakarak tuzlanma yaratır. Toprağın tuzlanması tarımsal üretimi sınırlar ve verimi düşürür. Fırat nehrinin iyi kalitedeki suyu bile her yıl 10 dekar toprağa 1.1 ton civarında eriyebilir tuz bırakmaktadır.

Neler yapabiliriz?

Çok su tüketen ve kişi başına düşen suyumuzun büyük miktarını alan tarımsal faaliyetlerde suyun kullanımına ilişkin sistematik düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla en etkin sulama sistemlerini kullanmak gerekir. Elbette bitkiye suyu “su” aracılığıyla göndermektense (salma sulama), suyu bitkinin ayağına götürmek çok daha mantıklıdır. Ayrıca damlama sulama bu alanda ulaşılan son nokta olmayabilir. Bana göre damlama sulama sisteminde tarla (bahçe) hiç de doğal olmayan birçok plastik boruyla dolmaktadır. Oysa bunun yerine, her bitkinin dibine veya gerekli bölgelere küçük su depoları konabilir ve bu depolar, uzaktan kablosuz iletim aracılığıyla belli zamanlardaki sinyallerle gelen suyu toprağa veya ortama verirler. Ayrıca bu depolar çevreden kendi sularını toplayabilir özellikte de olabilir ve bu sayede zorlu depo doldurma iş yükü azalır.